Kontakt:

HISYS, spol. s r.o.
Pod Pramenem 1633/3
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 241 091 265
Fax:(+420) 241 091 261
Email: info@Hisys.cz

IČO: 28539966
DIČ: CZ28539966
Kontakty

Seznam povolení vjezdu

HiENTRY

Vjezdový systém HiENTRY

HiENTRY je vjezdový systém, sdílející centralizovanou databázi na serveru s instalacemi systému LOOK.  Typické nasazení je jako prostředí pro distribuovanou správu povolení vjezdu a parkování, kdy více uživatelů s hierarchickým členěním oprávnění má právo povolovat vjezd, popřípadě vjezd a parkování  na přidělených parkovacích místech. Může jít o povolení jednorázová, kdy příjezdem a odjezdem vozidla je povolení ukončeno - v případě návštěv, i trvalá – v případě zaměstnanců a rezidentů. Povolení může být omezeno nejen datem začátku a konce platnosti, ale i časově, může tedy platit např. po dobu 1 měsíce jen v pracovní době. Organizace může disponovat více parkovišti a vjezdy, pro jejichž otevírání mohou sloužit instalace systému LOOK, nebo mohou být obsluhovány pracovníky ostrahy areálu, kteří mají ve specializovaném modulu možnost snadno zadat vjezd a výjezd vozidel a tisknout vjezdové kartičky pro návštěvníky areálu s informacemi, které jsou v organizaci vyžadovány.  Povolení parkování může být časově plánováno – držitel povolení má tedy v době platnosti povolení zabezpečeno jen pro sebe volné parkovací místo, nebo může být skupina parkovacích míst obsazována v pořadí, jak vozidla přijíždějí, pak v případě obsazení všech míst nebude dalším vozidlům se stejným povolením  vjezd umožněn, dokud se některé z „jejich“ míst neuvolní. Tento stav může být indikován světelnou signalizací.

Funkce systému:

  • Správa uživatelů
  • Správa parkovišť
  • Správa parkovacích míst
  • Správa odborů (skupin uživatelů s oprávněním přidělovat povolení na jim přidělená místa)
  • Zadávání a opravy  povolení vjezdu, která mohou být časově omezená, naplánovaná na konkrétní parkovací místo, nebo na sdílenou skupinu míst, která jsou přidělována ad hoc s možností obsazení
  • Kontrola vjezdu – pracoviště vrátného s možností tisku vjezdových kartiček  s vyznačenými údaji (RZ, doba platnosti, parkovací místo)
  • Sestavy – tisk seznamů vjezdů, oprávnění apod.
  • Propojení se systémem Look – automatické otevírání závory/vrat, historie Looku včetně fotografií je zobrazitelná na všech pracovištích

Počet pracovišť, připojených k databázovému serveru není omezen. Všechny změny jsou zaznamenávány s časem, kdy k nim došlo a uživatelem, který je provedl.