Kontakt:

HISYS, spol. s r.o.
Pod Pramenem 1633/3
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 241 091 265
Fax:(+420) 241 091 261
Email: info@Hisys.cz

IČO: 28539966
DIČ: CZ28539966
Kontakty

HiDOX

Systém pro správu dokumentů (DMS) – HiDOX

Centrální správa elektronických a digitalizovaných papírových dokumentů přináší společnostem řadu důležitých funkcí významně ulehčující celý proces pořizování, organizace, schvalování a archivace těchto materiálů. Pro tyto potřeby společnost HISYS vyvíjí Document Management System (DMS) s názvem HiDOX, který pokrývá všechny zmíněné oblasti a přidává řadu nadstandardních funkcí

 • Základem je robustní, autonomní serverový systém, připravený simultánně obsluhovat stovky klientů.
 • procházení obsahu i správě systému postačuje moderní webový prohlížeč nebo smartphone.
 • Přístup je možné realizovat jak výhradně z firemní sítě tak i prostřednictvím zabezpečeného přístupu pro externí uživatele ze sítě Internet.
 • Podpora široké palety typů dokumentů, počínaje výstupy z běžných kancelářských balíků a konče obrazovými formáty pro grafické aplikace.
 • Import dokumentů je možné provádět pomocí webového rozhraní, ale také přímým přístupem souborovým systémem. Tím je zaručen komfort při manipulaci s větším množstvím dokumentů, neboť uživateli je ponechána volnost ve výběru aplikace pro správu souborů.
 • Standardně je také podporováno víceúrovňové verzování dokumentů, automatická extrakce metadatkategorizace.
 • Dokumenty jsou organizovány do hierarchických struktur a dokumentových prostorů, umožňujících pohodlnou a přehlednou spolupráci.
 • K dispozici je též sofistikovaný systém vyhledávání, umožňující prohledávat v názvu, obsahu i přiřazených metadatech. Na jednotlivé dokumenty je možné se křížově odkazovat a vzájemným propojením vytvářet z dokumentační báze hodnotný informační zdroj.
 • V prostředí firemní sítě lze systém propojit s existujícími doménovými účty a tím redukovat zavádění nových uživatelů na prostý akt přihlášení. Typickým příkladem je připojení na Active Directory pomocí protokolu LDAP
 • Důležitou součástí kvalitního DMS je podpora pro životní cyklus dokumentů. V systému HiDOX je tato funkcionalita nativně podporována a provázána s jednotlivými dostupnými moduly. Dokumenty proto mohou být zcela transparentně schvalovány, archivovány a v případě potřeby i skartovány. Postupy pro nakládání s dokumenty lze řídit pomocí předdefinovaných workflow. Celý životní cyklus dokumentu je přitom možné auditovat a zaznamenávat
 • Velmi sofistikovaně je řešena i ta nejkritičtější část – zabezpečení dokumentů. Data jsou chráněna řízením přístupu až na úroveň jednotlivých dokumentů, samozřejmostí je správa uživatelských účtů, skupin a rolí.
 • Systém je postaven na vynikajícím open-source řešení, které za svou dlouholetou existenci získalo řadu ocenění. Jednoznačnou volbou byl tento systém i pro řadu významných společností.