Kontakt:

HISYS, spol. s r.o.
Pod Pramenem 1633/3
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 241 091 265
Fax:(+420) 241 091 261
Email: info@Hisys.cz

IČO: 28539966
DIČ: CZ28539966
Kontakty

Hlavní okno LOOK Parking

.: LOOK Parking

Look Parking je samostatný vjezdový systém, realizovaný na platformě Look. Základní funkcí je otevírání vjezdu oprávněným vozidlům a evidence časů vjezdu a výjezdu vozidel. Záznamy jsou organizovány tak, že jedna řádka zobrazuje vedle sebe čas vjezdu a čas výjezdu daného vozidla, pokud čas výjezdu není vyplněn, je vozidlo uvnitř, tyto záznamy jsou v tabulce barevně odlišené. Look Parking může pracovat jak s analogovými, tak s IP kamerami, jak s jádrem FreeFlow, tak Parking (s analogovými kamerami) a Parking Digital. Maximální počet kamer pro rozpoznávání je 4, z toho 2 pro vjezd a 2 pro výjezd. Počet obsluhovaných výstupů jednotky I/O je maximálně 5 (2x otevření vjezdu, 2x otevření výjezdu a obsazeno). Uživatel může nastavit funkcionalitu s pomocí předvoleb, které jsou v prostředí. Přístup do nastavení je možné chránit heslem, aby nedošlo k nechtěnému přepnutí. V rámci nastavení se určuje také počet kamer, které budou použity a z jakých kamer bude pořizována fotografická dokumentace událostí, k tomu mohou být použity až 4 přídavné přehledové kamery.

Možnosti nastavení funkcionality LOOK Parking

  • Evidence vjezdů – pokud není vybrána volba Otevírání závory/vrat oprávněným vozidlům – zaznamenávají se časy průjezdů vozidel před kamerami – vjezdů a výjezdů vozidel. V okně Seznam je možné průjezdy prohlížet, vyhledávat v nich a exportovat vybraná data do formátu Excel, nebo text, nebo je vytisknout.
  • Automatický přístupový systém – je vybráno Otevírání závory/vrat oprávněným vozidlům, ale není vybráno Časová platnost oprávnění, ani Kontrola obsazenosti parkoviště – zaznamenávají se časy vjezdů a výjezdů vozidel a oprávněným vozidlům, jejichž RZ jsou zadány v databázi se automaticky při jejich příjezdu do záběru kamery otevírá vjezd a výjezd sepnutím příslušných kontaktů jednotky vstupů a výstupů. Oprávnění je možné zadávat v prostředí, nebo je nahrávat z tabulky ve formátu Excel, nebo text. Nahrávání může být automatické, pak se v případě změny souboru automaticky nahrají nová data bez nutnosti zásahu obsluhy. 
  • Automatický přístupový systém s časovou platností oprávnění – jako předchozí bod, ale volba Časová platnost oprávnění, je vybraná – zaznamenávají se časy vjezdů a výjezdů vozidel a oprávněným vozidlům se automaticky otevírá vjezd a výjezd, pokud přijela v období, pro které mají povolení vjezdu. V tomto režimu je možné kombinovat trvalá a časově omezená povolení vjezdu. Časově omezená povolení mohou buď platit jen v určitém rozmezí hodin (například v pracovní době), nebo kdykoli mezi datem začátku a konce povolení. Podrobněji je časové omezení popsáno v kapitole Povolení vjezdu.
  • Automatický přístupový systém s kontrolou obsazenosti parkoviště – vybírá se volbou Kontrola obsazenosti parkoviště. V tomto režimu systém počítá, kolik vozidel je na parkovišti a po zaplnění parkoviště hlásí obsazeno a nepouští další vozidla na parkoviště, dokud nějaké vozidlo neodjede.
  • Automatický přístupový systém s přidělováním parkovacích míst po skupinách a kontrolou jejich obsazenosti – po vybrání volby Skupiny obsazovaných míst. V tomto režimu je parkoviště rozdělené na víc nezávislých samostatně obsazovaných oddělení, která zahrnují definovaný počet parkovacích míst (typu Obsazované) – tzv. Skupiny obsazovaných míst. V povolení vjezdu se určí, do které skupiny dané vozidlo patří. Po obsazení všech parkovacích míst určité skupiny není vozidlům s povoleními na tuto skupinu umožněn vjezd na parkoviště, dokud nějaké vozidlo ze stejné skupiny neodjede. Vozidla s povoleními na jiné skupiny, jejichž místa nejsou všechna obsazena, mohou na parkoviště dál zajíždět normálně.
  • Automatický přístupový systém s rezervací parkovacích míst a kontrolou jejich obsazenosti – po vybrání volby Rezervace parkovacích míst. V tomto režimu má každé povolení přiděleno konkrétní parkovací místo (typu Garantované). Pokud je parkovací místo obsazeno, není umožněn vjezd vozidla, které má přiděleno stejné místo, dokud první vozidlo neodjede.